16 Mars, 2023

Pozita (2) Edukatore për grup moshën 0-3 vjeç me orar të plotë të punës
Pozita (2) Edukatore për grup moshën 3-6 vjeç me orar të plotë të punës

Përmbledhje

Edukatoret janë përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e aktiviteteve të përshtatshme për moshën që promovojnë të mësuarit dhe zhvillimin në fusha të tilla si gjuha, aftësitë motorike, socializimi dhe inteligjenca emocionale. Ato ofrojnë gjithashtu kujdes bazë si ushqimi, ndërrimi dhe larja e fëmijës.
Përveç përgjegjësive të tyre për kujdesin ndaj fëmijëve, janë përgjegjëse për organizimin e orarit dhe aktiviteteve të fëmijës, për të mbajtur komunikimin me prindërit.

Kushtet dhe kualifikimet

 • Fakulteti i edukimit, programi Edukimi në fëmijërinë e hershme 0-3 vjeç
 • Fakulteti i edukimit, programi Edukimi në fëmijërinë e hershme 3-6 vjeç
 • Fakulteti i edukimit- programi Parafillor
 • Shkolla e mesme e mjeksisë – drejtimi i përgjithshëm
 • Shkolla e mesme e mjeksisë – drejtimi pediatri

Aplikacioni i kompletuar duhet të ketë këto dokumente

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (të noterizuara)
 • CV Personale
 • Kopjet e dëshmisë së punësimeve paraprake
 • Rekomandohen: kopjet e çertifikatave të trajnimeve paraprake
 • Çertifikatë që nuk jeni nën hetime jo më e vjetër se 2 muaj
 • Përvojë e punës së paku 1 vit
 • Të jetë e besueshme dhe e përgjegjshme për punën me fëmijë

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në e-mail adresën akademialapsi@gmail.com

Për intervistë do të ftohen kandidatet të cilët i plotësojnë më së miri kushtet sipas konkursit.

Konkursi është i hapur nga data 15.03.2023 deri më 15.04.2023.

Niveli i punës
Niveli i mesëm (Mid-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
15 April, 2023
AKADEMIA LAPSI
Shikoni profilin
Industria
Edukim & Trajnim
Telefoni
045 608 616 045 608**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina

Punë të ngjashme

Punë të tjera të ngjashme që mund t'ju interesojnë

Edukatore
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Edukim & Trajnim
17 Mars, 2023 nga Kid's Home
I vlefshëm deri më: 17 April, 2023
Edukatore
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Edukim & Trajnim
13 Mars, 2023 nga Global Work and Travel Agency
I vlefshëm deri më: 13 April, 2023