17 Mars, 2023

Kopshti i fëmijëve Kids Club shpall konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Edukatore per grupmoshën 9 muaj – 2 vjec
 • Edukatore per grupmoshën 2-3
 • Edukatore per grupmoshën 3-4
 • Asistente e edukatores
 • Kuzhiniere

Kualifikimet e nevojshme për pozitë

 • Fakulteti përkatës
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për Edukator/e

Mbështetje për mirërritjen e fëmijëve në aspektin fizik, social, emocional, mendor
Mësimin e rregullave dhe bashkëpunimin në grup
Fitimin e etikës së të ngrënit dhe shprehive të vetushqyerjes tek fëmijët
Kujdes të veçantë për fëmijët me vështirësi të caktuara fizike, psikologjike dhe mendore
Raportimi i çfarëdo shqetësimi për zhvillimin apo shëndetin e cilitdo fëmijë
Ndërtimi i raporteve dhe komunikimit profesional miqësor dhe bashkëpunues
Të edukoj fëmijën si një qenie të shoqërueshme dhe të aftë, që të krijojë marrëdhënie me të tjerët
Të kontribuojë në edukimin dhe formimin e individit të lirë, të përgjegjshëm dhe pjesëmarrës

Dokumentet dhe mënyra e aplikimit

 • CV-në
 • Diplomën universitare
 • Trajnime dhe çertifikime
 • Dokument identifikimi
 • Dokumente tjera përcjellëse

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë përmes butonit Apliko tani duke bashkangitur dokumentet e lartëcekura.

Niveli i punës
Niveli fillestar (Entry-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
17 April, 2023
Kopshti Kids Club
Shikoni profilin
Industria
Edukim & Trajnim
Telefoni
045 705 434 045 705**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina