Kërkoni punë
4 Shtator, 2023

Butiku Charlie hap konkurs për vend të lirë pune.

Pozita: Asistene Administrative

Detyrat & Përgjegjësitë

 • Përgjegjëse për kryerjen e detyrave administrative
 • Kontaktimi me furnitorët dhe kientët e kompanisë
 • Përgjegjëse për komunikime elektronike dhe informim
 • Shërben si urë lidhëse në mes personelit administrative dhe atij jo-administrativ
 • Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme
 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare
 • Mbajtja e marrëdhënieve furnitorët
 • Krijimi i raporteve dhe interpretimi i të dhënave

Kriteret

 • Të ketë të përfunduar bachelor në Menaxhment apo ngjashëm
 • Njohuri të mira të paketës MS Office
 • Etikë pune dhe përpikmëri
 • Njohja e gjuhës Angleze

Përparësi kanë

 • Eksperiencë pune në fushë të njejtë
 • Janë të hapur të ndihmojnë edhe në punët e tjera të kompanisë

Personat të cilët kanë aftësi të mira menaxhuese

Dërgo CV përmes butonit Apliko tani.

Niveli i punës
Asnjë Përvojë (No Experience), Niveli fillestar (Entry-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
4 October, 2023
Industria
Blerje & Shitje
Vendndodhja
Prishtina

Punë të ngjashme

Punë të tjera të ngjashme që mund t'ju interesojnë

Vende të lira pune
Prishtinë
Kohë e plotë (Full Time)