Kërkoni punë
6 Shtator, 2023

Migros Group SH.P.K. është kompani lidere që bën distribuimin e brendeve më të njohura botërore. Bashkëpunimi me brendet që përfaqësojmë ka dëshmuar qasjen tonë të suksesshme në tregun kosovar dhe më gjerë. Me zgjerimin e kompanisë, po rritet edhe ekipa jonë komerciale dhe dëshirojmë që të na bashkangjiten në rrugëtimin tonë persona dinamik, ambicioz dhe inovator.

Shpallim konkurs për:

BRAND MANAGER

Përgjegjësitë kryesore

 • Udhëheqja e ekipës, koordinimi i punëve
 • Bënë analiza të tregut dhe biznesit, anketat për monitorimin e çmimeve, përcaktim të çmimeve dhe promovim të strategjive
 • Planifikon, realizon buxhetin dhe zbaton aktivitete të duhura që do të ndihmojnë në vendosjen e brendit në treg, ndikon në rritjen e vetëdijes për brendin dhe motivon kërkesën më të lartë nga konsumatorët
 • Përgatit raportin mujor, si një pasqyrë e të gjitha aktiviteteve të marketingut të kryera për brendin, si dhe rezultate të shitjes
 • Mbikëqyr shitjet dhe analiza e shpërndarjes
 • Drejton trajnimin dhe zhvillimin e ekipit vendor të shitjes
 • Përgjegjës për arritjen e objektivave te caktuara dhe komunikimin me partner
 • Planifikon dhe porosit materiale Promo, zhvillon materiale të prodhuara në vend

Kushtet e përgjithshme

 • Përvojë pune së paku një (1) vjet në pozitë të ngjashme
 • Preferohet shkollim i lartë professional
 • Të ketë njohuri të avansuar kompjuterike si dhe i/e gatshëm për tu aftësuar në programet kompjuterike të aplikueshme në kompani (MS Word, Excel, Internet, etj.)
 • Njohuria e gjuhës Angleze e domosdoshme, dhe gjuhëve tjera është përparësi
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse duke klikuar butonin Apliko tani.

Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e publikimit.

Niveli i punës
Asnjë Përvojë (No Experience), Niveli fillestar (Entry-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
5 October, 2023
Migros Group
Shikoni profilin
Industria
Blerje & Shitje
Vendndodhja
Fushë Kosovë