Kërkoni punë

Korporata LIRIDONI DISTRIBUTION SH.P.K. është përfaqësuese e disa prej brendeve me renome botërore në Kosovë dhe korporatë e distribuimit të produkteve të ndryshme, e organizuar në katër (4) njësi në qytete të ndryshme të Kosovës, me personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë. Për shkak të vëllimit të procesit të punës dhe me qëllim të plotësimit të vendeve të punës, me datë 05 tetor 2023, shpall këtë:

K O N K U R S

Për pozitën: Merchandiser/e, Divizioni i Ushqimit
Vendi i Punës: Tërë territori i Kosovës

Detyrat kryesore

 • Është përgjegjës për zgjerimin, ruajtjen, pozicionimin, dhe ekspozimin e të gjitha produkteve të brendeve të kompanisë, në pikën e caktuar.
 • Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme për brendet e caktuara në treg.
 • Siguron arritjen e objektivave të ekspozimit të produkteve të brendit përkatës, brenda pikave të caktuara të shitjes.
 • Monitoron dhe mirëmban çmimet e shitësve me pakicë, mbanë freskinë e produkteve kryesore.
 • Siguronë pozitë dhe ekspozim sa më efektiv të produkteve te caktura.
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera të cilat ja cakton mbikqyrësi.

Kualifikimet e kërkuara

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme;
 • Të ketë minimalisht 6 muaj përvojë në të njëjtin profil pune (përparësi);
 • Aftësi të shkëlqyera të negocimit;
 • Aftësi të shkëlqyer komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

Ne ofrojmë

 • Respektim përtej kërkesave ligjore nga legjislacioni i punës në Republikën e Kosovës;
 • Mundësi dhe përkrahje në zhvillim dhe avansim në karrierë;
 • Pagë konkurruese dhe të dinjitetshme;
 • Sigurim shëndetësor;
 • Punë nga e hëna në të premten;
 • Mundësi për orar fleksibil;
 • Ambient dhe atmosferë të shkëlqyeshme të punës;

Aplikimin tuaj mund ta bëni në këto forma:

CV-në dhe dëshmitë mbi përvojën tuaj mund t’i dërgoni përmes butonit Apliko tani.
Mund të paraqiteni për plotësimin e aplikacionit në objektet e LIRIDONI DISTRIBUTION SH.P.K. në:
Magjistralen Prishtinë – Ferizaj, km.7, Llapnasellë, Graçanicë;
Magjistralen Pejë-Deçan km i 2-të, Raushiq, Pejë;
Besim Shala” pn. Ish Fabrika e Progres Përllonkës, Prizren;
“300 Dëshmorët e 1903” pn., Mitrovicë.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 31.12.2023 në ora 17:00. Aplikaconet e dërguara me vonesë dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Niveli i punës
Asnjë Përvojë (No Experience), Niveli fillestar (Entry-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
31 December, 2023
LIRIDONI DISTRIBUTION
Shikoni profilin
Industria
Logjitstikë & Furnizim
Themelimi
1989
Telefoni
038 600 501 038 600**** Shfaq
Vendndodhja
Graçanicë