Kërkoni punë
5 Shtator, 2023

Korabi Puratos është kompania më e madhe në vend që merret me shitjen e lëndës së parë për pasticeri, gelateri dhe për prodhimet e furrave të bukës.

Për shkak të rritjes së përgjithshme si kompani jo vetëm në shitje por edhe në prodhim, ofrojmë vende të lira pune si:

Teknolog Ushqimor

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Implementon planin e parashikuar të prodhimit
 • Planifikon dhe menaxhon të gjithë procesin e porosisë së lëndëve të para
 • Përgjegjës për vendosjen dhe kontrollin e standarteve të cilësisë së produkteve
 • Përgjegjës për linjën e prodhimit në të gjitha hapat për të siguruar cilësinë e produkteve dhe zbatimin rigoroz të recepturave dhe standarteve të cilësisë dhe sigurisë
 • Përgjegjës për zbatimin e standarteve dhe ligjeve të sigurise dhe shëndetit në punë
 • Kontrollon nëse linja e prodhimit I përmbahet standarteve dhe procedurave dhe është në përputhje me kërkesat ligjore ne fuqi
 • Pergjegjës për kryerjen e analizave dhe kontrolleve të nevojshme për të plotësuar cdo standart dhe procedurë të kërkuara nga strukturat e brendshme të kompanisë si dhe autoritetet shtetërore
 • Përgjegjës për raportimin ne kohë dhe zgjidhjen e cdo problemi që ndikon në mënyrë të drejtëpërdrejtë funksionimin e përditshëm të punës
 • Ndihmon në zhvillimin, vendosjen dhe monitorimin e të gjithë parametrave kyç të përpunimit dhe testimit për tu siguruar që materialet/produktet plotësojnë kërkesat dhe standartet
 • Eshte pergjegjes per zhvillimin, teknologjine e prodhimit si dhe kontrollin e cilesise
 • Zhvillon standardet ushqimore, rregulloret e sigurise dhe ato saniitare , si dhe ben menagjimin e te gjitha proceseve te prodhimit
 • Ben inspektimin e vazhdueshem te proceseve te prodhimit si dhe kualitetin e produkteve
 • Siguron qe procesi I prodhimit deri tek produktet finale realizohet dhe mirmbaht sipas standardeve
 • Kryen detyra dhe pergjethsi te tjera te percaktuara nga Mbikeqyresi direkt qe nderlidhen me procesin e punes

Kualifikimet

 • Diplomë universitare në “Teknologji ushqimore”
 • Preferohet te kete eksperience pune
 • I aftë të drejtoj njerëzit në varësi
 • Njohës i mirë i legjislacionit shqiptar për sigurinë ushqimore në prodhim
 • Te jete njohes i mire i anglishtes
 • Të karakterizohet nga integriteti dhe korrektësia në punë

Të interesuarit le të dërgojnë CV me të dhënat tyre përmes butonit Apliko tani, ndërsa për informata të tjera le të kontaktojnë përmes numrit të telefonit 049468444.

Niveli i punës
Asnjë Përvojë (No Experience), Niveli fillestar (Entry-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
I vlefshëm deri më
5 October, 2023
Korabi Corporation
Shikoni profilin
Industria
Logjitstikë & Furnizim
Telefoni
049 468 444 049 468**** Shfaq
Vendndodhja
Çagllavicë

Punë të ngjashme

Punë të tjera të ngjashme që mund t'ju interesojnë

Menaxher/e i/e prodhimit
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Menaxhment
5 Shtator, 2023 nga Korabi Corporation
I vlefshëm deri më: 5 October, 2023