Active Real Estate

Gjilan

Rreth Active Real Estate

Mirësevini në Aktive Real Estate

“AKTIVE” është kompani e patundshmërisë e cila i ofron klientëve të saj përvojën më të mirë në blerjen dhe shitjen e pasurive të paluajtshme në mënyrë profesionale e fitimprurëse duke i trajtuar të gjitha palët me respekt e dinjitet.

I trajnuar për më shumë se një vit nga trajnerë vendor dhe ndërkombëtar më ka ndihmuar shumë që të përvetësoj shkathtësit dhe teknika të cilat do të më shërbejnë shumë për t’ju ofruar burim të besueshëm të informatave të cilat do t’ua bëjnë më të lehtë dhe më të sigurtë investimin në PATUNDSHMËRI.

Pse “AKTIVE”?
Aktive sepse investimet në PATUNDSHMËRI janë asete të cilat ju mundësojnë të krijoni të ardhura të sigurta mujore,mundëson që investimi juaj të vlej më shumë se sa keni paguar për të por, mbi të gjitha të jep shumë opsione dhe zgjidhje të cilat ju do ti shfrytëzoni varësisht prej situatave që ka për qëllim gjenerimin e një fitimi. 

“AKTIVE” do të jetë këshilltari më i mirë i të gjithë atyre që investojnë në PATUNDSHMERI.
Prandaj edhe misioni ynë është që “AKTIVE Real Estate” të jetë adresa më e sigurtë për të gjithë ju.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Active Real Estate

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Patundshmëri & Menaxhim Prone
Telefoni
049 144 023 049 144**** Shfaq
Vendndodhja
Gjilan