Advanced Accounting

Prishtina

Rreth Advanced Accounting

Advanced Accounting Sh.p.k është një kompani e re në tregun e punës në Kosovë, e themeluar në vitin 2021 me qëllim të ofrimit të shërbimeve të kontabilitetit dhe tatimeve. Historia jonë filloi me një ide, për të formuar një kompani që do të jetë afër klientëve në tregun e Kosovës, për të ofruar praktikat më të mira ekonomike në përgatitjen e librave financiarë të kompanive në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe standardet e tjera globale.
Përkushtimi ynë për zbatimin rigoroz të standardeve, ka mundësuar rritjen gjithnjë më të madhe të rrjetit të bashkëpunimeve tona, duke falënderuar për besimin e kushtuar ndaj nesh.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Advanced Accounting

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Kontabilitet & Financë
Telefoni
048 736 735 048 736**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina