ARJETA Group

Skenderaj

Rreth ARJETA Group

Ne gjithmonë përpiqemi gë klientët tanë të jenë më të rëndësishëm, të ndërtojmë besimin te klientët tanë dhe këtë e bëjmë përmes mënyrës sonë më të mirë të mundshme, ndërsa ofrojmë shërbime.

Ndërmarrja e Tregtisë Private “Arjeta Group” me zyrën e saj në Skenderaj, ka filluar veprimtarinë e saj në vitin 1999, në një lokal të biznesit të vogël vetëm me sipërfaqe 30m2. Në fillim, biznesi funksiononte nën emrin “KIKA” dhe aktiviteti natë kohë ishte me shumicë të produkteve ushqimore dhe ka mbuluar vetëm territorin e Komunës Skenderaj.

Në vitin 2000, Kompania ka filluar bashkëpunimin me një kompani kroate të njohur “”Ledo” për prodhimin e akullores dhe produkteve të tjera të ngrira, dhe kompania jonë u bë distributore e autorizuar për komunat Skenderaj, Drenas dh Istog, dhe më vonë për Mitrovicën dhe Vushtrrin Komunat gjithashtu.

Në 2002 filloi bashkëpunimin me prodhuesit e huaj, fillimisht si distributori i vetëm i autorizuar për Kosovën për markën “Vincinni” të MAKPROGRES, Maqedoni, ndërsa nga viti në vit “Arjeta Group” ka rritur bashkëpunimin për markat e tjera të njohura dhe ato cilësore.

Në vitin 2005, Arjeta Group ka privatizuar Ndërmarrjen e Re të Prodhimit të Plastikës, Skenderaj.

Në vitin 2008, filloi me punët ndërtimore (ndërtesa të larta – banesa) në Skenderaj, gë përfunduan në vitin 2010.

Në Nëntor 2011, u hap Qendra Tregtare “QTA” në Skenderaj, me sipërfaqe 4000m2. Aktualisht, Arjeta Group posedon depo kryesore me sipërfaqe 3000m2, QTA me 4000 m2, Ndërtesë administrative me 500 m2, zonë parkimi për rreth 300 automjete dhe ka më shumë se 140 punonjës.

Në Nëntor 2014, ka hapur Qendrën e Dytë Tregtare, “QTA”, në Mitrovicë, me një sipërfaqe prej 3800 m2, me rreth 70 të punësuar.

Në vitin 2015, e hapur në Mitrovicë ACI (fabrika e betonit) – prodhimi parësor është beton.

Në vitin 2017, investime në depo të re në Prishtinë (4000m2 depo + 900m2 zyra administrata).

Në vitin 2017, hapi një kompani të re shpërndarëse të produkteve të ngrira, të quajtur YLL SHPK.

Në vitin 2019, investimi gjigant në Aqua park në Mitrovicë i cili ka bërë senzacion në regjion dhe Kosovë.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga ARJETA Group

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Shitje
Themelimi
1999
Telefoni
038 749 622 038 749**** Shfaq
Vendndodhja
Skenderaj