Babija Commerce

Fushë Kosovë

Rreth Babija Commerce

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Babija Commerce

Administratore
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Administratë
4 Shtator, 2023
I vlefshëm deri më: 3 October, 2023
Shitëse në Showroom
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
4 Shtator, 2023
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Dizajner/e
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Kreativitet & Dizajn
4 Shtator, 2023
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Shofer
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
4 Shtator, 2023
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Agjent i Shitjes
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Shitje
4 Shtator, 2023
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Menaxher
Fushë Kosovë
Kohë e plotë (Full Time)
Menaxhment
4 Shtator, 2023
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Industria
Logjitstikë & Furnizim
Telefoni
045 600 244 045 600**** Shfaq
Vendndodhja
Fushë Kosovë