Besimi Commerce

Shtime

Rreth Besimi Commerce

Besimi Commerce si njësi punuese ka në pronësi edhe 3 pika shitëse të karburantit të cilat ofrojnë derivate cilësore si Naftë, Benzinë dhe Gas.Kjo veprimtari po ashtu ka qenë edhe pjesë përbërse zhvillimit të kompanisë që nga paslufta, është themeluar nga viti 2000 dhe tani numëron 3 pika shitëse.Ky sektor në kompani luan rol kyq në shpënzimet vetanake për nevojat e transportit të mallrave.Merrë pjesë në strukturën e kompanisë me bruto shitje rreth 5%.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Besimi Commerce

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Blerje & Shitje
Telefoni
048 448 777 048 448**** Shfaq
Vendndodhja
Shtime