BONEVET

Prishtina

Rreth BONEVET

BONEVET është institucion i edukimit joformal që inkurajon fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit të identifikojnë dhe zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre përmes lojës dhe teknologjisë. BONEVET është themeluar në vitin 2014 në Gjakovë nga Fondacioni UNË E DU KOSOVËN si organizatë joqeveritare dhe joprofitabile, me status të përfituesit publik.

Mendja e fëmijës është makina më e fuqishme e mësimit që njohim. Çdo fëmijë lind me aftësi natyrore. Fëmijët kanë kapacitete të mëdha për të mësuar. Ata posedojnë aftësi të pavarura të të mësuarit, e duan të mësuarit dhe truri i tyre rritet gjersa përpjekën dhe bëjnë dështime.

BONEVET është dizajnuar për të stimuluar kuriozitetin, imagjinatën dhe kreativitetin e fëmijëve dhe të rinjve. Ata inkurajohen që të mësojnë përmes lojës dhe teknologjisë, të krijojnë lojërat e veta, të programojnë robotë, të bëjnë prototipe me 3D printer, të punojnë së bashku me tjerët, të zgjidhin gjëegjëza dhe mistere të ndryshme, të zhvillojnë shkathtësitë e komunikimit, të lexojnë libra dhe të mësojnë gjuhë të huaja.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga BONEVET

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
OJQ & Shërbime Sociale
Vendndodhja
Prishtina