BTP Holding

Mitrovicë

Rreth BTP Holding

BTP HOLDING sh.p.k është themeluar fillim viteve të 90-ta dhe gjatë kësaj periudhe kompani jonë është zhvilluar duke zgjeruar veprimtarin e saj në disa sektor si:

  1. Ndërtimi,
  2. Prodhimi dhe
  3. Shërbimet.

Në kuadër të Sektorit të ndërtimtarisë deri më tash me shume sukses kemi perfunduar ndërtimin e objekteve të ulëta dhe të larta në Mitrovicë, Prishtinë, Gjilan. Momentalisht jemi të koncentruar në disa punishte njëkohësisht në Prishtinë.

Në sektorin e Prodhimit kemi dy linja prodhimi:
Fabrikën për prodhimin e Rrjetës Fasaduese dhe Fabrikën për Riciklimin dhe Prodhimin e Vajrave Motorike dhe Vajrave ushqimore. Po ashtu në kuadër të kompanisë tonë kemi edhe Fermën e Zogjve të llojit Boiler 308 ROS me kapacitet prej 45.000 zogjve njëkohësisht.

Në kuadër të shërbimeve kompania jonë posedon shtatë Qendra për Kontroll Teknike të automjeteve të shpërndara në Mitrovice, Vushtrri, Prishtinë dhe Fushë Kosovë për automjete nën 3.5 ton dhe automjete të renda mbi 3.5 ton.

Po ashtu kompania jonë ka Qendrën Rajonale për Homologim të Automjeteve për rajonin e Veriut te Kosovës në import të të gjitha kategorive si dhe homologimin individual (Atest) të mjeteve që importohen, që përpunohen, që përmirësohen / ndryshohen dhe që riparohen.

Kompania jone është e pajisur me:

  • ISO 9001:2015,
  • ISO 14001:2015
  • CE
  • LEJË MJEDISORE TË INTEGRUAR
  • LICENCË PËR ADMINISTRIMIN E MBETURINAVE
  • LEJA PËR IMPORTIN E VAJRAVE BAZIKE
  • LICENCE PËR IMPORTIN E VAJRAVE TË GATSHME

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga BTP Holding

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Ndërtim & Tregti të kualifikuar
Telefoni
+383 44 77 77 03 +383 44 77 7**** Shfaq
Vendndodhja
Mitrovicë