Daikin Kosova

Prishtina

Rreth Daikin Kosova

Misioni ynë
Ne jemi të angazhuar të ofrojmë produkte me cilësi të lartë dhe zgjidhje totale për klimën për të krijuar mjedise të brendshme komode dhe ekologjike për të gjithë njerëzit dhe rajonet e botës.

Marka Daikin

Ne përdorim teknologjitë tona unike me zgjidhje me efikasitet në kosto për t’i dhënë formë të ardhmes së sistemeve të ngrohjes, ftohjes, ajrosjes dhe ftohjes frigoriferike, si dhe për t’u siguruar që klientët të mbështeten te Daikin për komoditetin maksimal.

Inovacioni

Ne synojmë të ofrojmë produkte me cilësi të lartë në të tashmen, ndërsa jemi në pararojë të zhvillimit të teknologjive me kursim energjie për të ardhmen.

Përgjegjshmëria mjedisore

Ne jemi liderë në reduktimin e ndikimit në mjedis. Kjo është arsyeja pse ne integrojmë praktikat “e gjelbra” dhe zgjidhjet ekologjike në zemrën e gjithçkaje që bëjmë.

Vlerat themelore të Grupit Daikin Europe janë:

Kredibiliteti absolut – një angazhim për të ndërtuar marrëdhënie bazuar në besimin dhe transparencën me klientët, kolegët, partnerët e biznesit dhe komunitetet.

Menaxhimi i ndërmarrjes – një angazhim për të ndërtuar një kompani përmes inkurajimit dhe shpërblimit të nismës dhe përsosmërisë së punonjësve.

Marrëdhëniet harmonike personale – një angazhim për një vend pune në të cilin të gjithë punojnë me dedikim për të plotësuar objektivat dhe sfidat e Daikin

Përgjegjshmëria korporative dhe shoqërore (CSR)

Si pjesë e Daikin Group, Daikin Europe përpiqet të jetë lider në rang botëror në çdo aspekt të biznesit të vet. Përgjegjshmëria sociale korporative është më shumë se një nismë e mirë e Daikin. Ajo është e integruar në ADN-në e kompanisë dhe i jep formë kulturës korporative. Te “Vlerat themelore”, “Filozofia e Grupit” dhe “Manuali i etikës korporative”, diskutohet mënyra se si Daikin dëshiron të bëjë biznes dhe të marrë përgjegjësi për veten dhe të tjerët.

Filozofia e Grupit

Menaxhimi i Daikin ka formuluar një filozofi të qartë të Grupit për të formuar mendësinë themelore që mund ta ndajnë të gjithë në Grupin Daikin. Filozofia e Grupit Daikin u jep mundësinë të gjithëve në Grup të gjenerojnë ide dhe propozime, të marrin vendime ose të bëjnë gjykime të përgjegjshme dhe të ndërmarrin veprime fleksible gjatë punës së tyre.

Etika Korporative

“Etika Korporative e Daikin” janë një shprehje e vlerave themelore dhe përbëjnë një kuadër për vendimmarrje. Është përgjegjësia personale dhe detyrimi i çdo anëtari të Grupit të Daikin Europe të respektojë standardet e larta etike dhe ligjore të sjelljes të shkruara ose të pashkruara, qoftë kur detyrohen ose jo nga ligji.

z

Over the years, Daikin Europe N.V. has been recognised as a well managed and organised business which meets all European manufacturing standards and is concerned for the safety and wellbeing of its workforce. We meet to exceed all current employment and health & safety regulations, and ensure our employees are effectively trained and supported in the workplace.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Daikin Kosova

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Blerje & Shitje
Vendndodhja
Prishtina