Delfin Ltd

Prishtina

Rreth Delfin Ltd

Delfin Ltd është shoqëri tregtare e themeluar në vitin 2003.

Veprimtaria kryesore është ofrimi i shërbimeve të distribuimit dhe shitjes me shumicë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Delfin Ltd operon në lëminë e produkteve ushqimore, kryesisht produkte të qumështit dhe mishit. Korporata posedon depo me kapacitete të larta në regjione të ndryshme të Kosovës në mënyrë që të siguroj prezencën e artikujve në çdo kohë dhe në çdo vend brenda territorit të Kosovës.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Delfin Ltd

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Logjitstikë & Furnizim
Themelimi
2003
Telefoni
038 600 126 038 600**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina