DYVOLAB

Prishtina

Rreth DYVOLAB

DYVÓ është platformë multidisiplinare, kreative dhe hulumtuese e dedikuar ndaj promovimit të qëndrueshmërisë duke punuar në parandalimin dhe ndalimin e ndotjes, me fokus të veçantë ndotjen plastike. Si një ndërmarrje shoqërore, DYVÓ kontribuon burimet e saja të pavarura për të nxitur fuqizimin e krijuesve të rinjë për të zhvilluar dhe zbatuar inovacione me bazë në dizajn, të cilat adresojnë sfidat e sotshme mjedisore dhe shoqërore.

DYVÓ ofron punëtori hulumtuese dhe trajnimi në dizajn të qëndrueshëm, zhvillim dhe fuqizim të ndërhyrjeve me bazë në komunitet, program informativ multimedia online, hulumtim e avokim në politikbërje pro-mjedisore dhe dizajne të produkteve eko-miqësore.

Vizioni i DYVÓ është një botë ku çdo individi është i/e fuqizuar të kontribuoj në krijimin e një të ardhmeje të shëndetshme dhe të qëndrueshme.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga DYVOLAB

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Kreativitet & Dizajn
Vendndodhja
Prishtina