Eurolona

Fushë Kosovë

Rreth Eurolona

Ferma dhe Qumështorja “Eurolona” është themeluar në vitin 2000 me aktivitet kryesor agrobiznesin duke përfshirë prodhimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale. Në kuadër të kompanisë kemi fermën e lopëve qumështore, fermën për majmëri dhe fermën e pulave vojse. Po ashtu aktivitet i rëndësishëm në kompaninë tonë është prodhimi i kulturave bujqësore me fokus të veçantë në prodhimin e ushqimit dhe drithërave si: grurë, misër, elb, tërshërë, luledielli etj., për plotësimin e nevojave për ushqim të kafshëve në fermë dhe shitje.
Eurolona është fokusuar në zhvillim e qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm të kompanisë. Duke u përgjigjur ndaj kërkesave dhe nevojave të konsumatorëve për produkte cilësore vendore, kemi investuar në teknologjinë përpunuese të qumështit, duke e zgjeruar ofertën tonë me produkte të reja me qëllim të përmbushjes së nevojave të konsumatorëve. Eurolona është importues i mëshqerrave barrëse të racave cilësore me prodhimtari të lartë të qumështit nga disa vende të Bashkimit Europian si: Gjermania, Çekia, Zvicra, Austria, Slovenia, Holanda etj., për nevoja të fermës Eurolona dhe furnizim të fermerëve Kosovar.
Në kuadër të kompanisë në hapësirat që posedojmë që nga viti 2002 ofrojmë edhe shërbimet e karantinës dhe transportit të kafshëve. Sot, Eurolona ka tri njësi biznesi: fermën, qumështoren, dhe tregtinë që mbulon një pjesë të tregut të Kosovës me produktet dhe shërbimet e saj. Prodhimtaria dhe shërbimet cilësore nga kompania Eurolona sigurohen nga 35 të punësuar, të kualifikuar dhe përvojë të gjatë në këtë fushëveprimtari. Cilësia dhe siguria e produkteve tona është e çertifikuar me standardet më të larta të cilësisë dhe sigurisë ushqimore, HACCP dhe ISO 9001:2008. Duke u mbështetur në strategjinë e zhvillimit të kompanisë, në përputhje me rendësinë e zhvillimit të këtij sektori kemi gjetur përkrahje edhe nga MBPZHR dhe donatorët si Bashkimi Europian, USAID, dhe konsulentë vendor dhe ndërkombëtar.

Galeria e fotove

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Eurolona

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Prodhim & Fabrikë
Themelimi
2000
Telefoni
044 168 728 044 168**** Shfaq
Vendndodhja
Fushë Kosovë