FMT Consulting

Prishtina

Rreth FMT Consulting

FMT – CONSULTING

PËR NE

QË NGA THEMELIMI (2011) ”FMT CONSULTING” KA MENAXHUAR ÇËSHTJE TË NDRYSHME FINANCIARE TË KLIENTËVE PRIVAT DHE ATYRE TË BIZNESIT, DUKE OFROUAR SHËRBIME TË KONTABILITETIT, AUDITIM TË JASHTËM DHE TË BRENDSHËM, TATIMEVE DHE KËSHILLAVE TJERA BIZNESORE PËR ORGANIZATA VENDORE DHE NDËRKOMBËTARE.

DEDIKIMI

DEDIKIMI KRYESOR I “FMT CONSULTING” ËSHTË NË OFRIMIN E KONTABILITETIT PROFESIONAL DHE KREATIV TË TATIMEVE, TRAJNIMEVE DHE KËSHILLAVE QË LIDHEN ME KLIENTËT INDIVIDUAL DHE AFARIST, PËRFSHIRË KLIENTËT E NDRYSHËM, SI: INDIVIDUAL, PRIVAT, BIZNESET MESATARE DHE TË MËDHA.

OBJEKTIVI

NJË NGA OBJEKTIVAT KRYESORE TË “FMT CONSULTING” ËSHTË MAKSIMIZIMI I FITIMIT TË KLIENTËVE TANË, ME Ç’RAST PËR TË REALIZUAR KËTË OBJEKTIV ËSHTË E NEVOJSHME MBAJTJA E NJË KONTABILITETI TË SAKTË DHE PËRGATITJA KORREKTE.INKURAJIMI:“ FMT CONSULTING” INKURAJON ZHVILLIMIN E MARRËDHËNIEVE TË QËNDRUESHME TË PUNËS NDËRMJET KOMPANIVE DHE INDIVIDËVE DUKE NDARË NJOHURITË DHE PËRVOJËN ME KLIENTËT POTENCIAL NGA BIZNESI, ME QËLLIM QË BIZNESET TË JENË SA MË KUALITATIV PËR KLIENTËT.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga FMT Consulting

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Konsulencë & Strategji
Telefoni
049 512 000 049 512**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina