H&B Consulting

Prishtina

Rreth H&B Consulting

Ne jemi një kompani e konsulencës në industrinë e ndërtimit (arkitekturë, inxhinieri dhe biznes) me seli në Prishtinë.

H&B Consulting është krenare për trashëgiminë e saj. Angazhimi i jonë ka prodhuar projekte dhe intervenime jashtëzakonisht të suksesshme dhe efikase për njerëzit, bizneset dhe mjedisin.

Çdo sukses i yni është rezultat i aftësive tona për të dëgjuar dhe kuptuar nevojën e klientit

Çdo projekt është një proces i hapur, në këtë proces ne ndihmojmë klientët të sfidojnë gjendjen e tyre ekzistuese dhe të punojnë drejt një alternative dukshëm më të mirë, shumë të dëshiruar. Ne ofrojmë udhëzime, ekspertizë dhe përvojë.

01. Konteksti

Observimi dhe analizimi i detalizuar i kontekstit është faza para-rendëse për të vendosur për zgjidhjen më të mirë.

02. Teknologjia

Përzgjedhja dhe përdorimi i teknologjive më të mira së bashku me teknikat më të avancuara e mundësojnë realizimin e një projekti të mirë.

03. Kreativiteti

Kreativiteti është karakteristika dalluese që i jep vlerë, funksionalitet dhe shije artistike projekteve tona. Inovacioni është paradigma jonë.

SHPIRTI DHE SIGURIA E PROJEKTEVE JANË AFARIZMI I SUKSESSHËM DHE SIGURIA

Për këtë arsye H&B Consulting e plotëson mozaikun e shërbimeve me konsulencë në menaxhment, me ofrim të këshillave që ofrojnë siguri të investimeve

Kapacitetet njerëzore

Kapacitetet njerëzore janë potenciali ynë më i madh, tek stafi i kualifikuar qëndron forca jonë, kompania jonë ka 16 persona të punësuar me kontratë të përhershme.

Kapacitetet profesionale dhe çertifikimet

Stafi ynë është i kualifikuar me diploma universitare, të profileve të ndryshme të arkitekturës, ndërtimit, inxhinierisë dhe biznesit:

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga H&B Consulting

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Arkitekturë & Inxhinieri
Telefoni
038 555 292 038 555**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina