IDRA Resaerch & Consulting

Prishtina

Rreth IDRA Resaerch & Consulting

IDRA Research & Consulting është kompani e cila ofron shërbime të hulumtimeve të tregut dhe të opinionit publik si dhe këshillime të një spektri të gjerë.

IDRA është çertifikuar në ISO 20252 dhe ISO 9001. E gjithë puna jonë bëhet në përputhje me këto standarde dhe në përputhje me kodet e mirësjelljes së ESOMAR.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga IDRA Resaerch & Consulting

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Konsulencë & Strategji
Vendndodhja
Prishtina