InfoSoft Office

Prishtina

Rreth InfoSoft Office

InfoSoft Office, me një përvojë 20 vjeçare në treg, është kompani lider në Shqipëri dhe Kosovë, për furnizimin me materiale kancelerie, produkte kartolerie dhe konsumabla printimi për çdo lloj brandi. Përkushtimi ndaj klientit dhe profesionalizmi i stafit prej 70 punonjësish, bën të mundur t’u shërbehet me sukses të gjithë segmenteve të tregut nga nxënësit e shkollave, bizneset private, bankat dhe shoqërive të telekomunikacionit, administratës publike, shoqatave jo qeveritare dhe përfaqësive diplomatike, etj.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga InfoSoft Office

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Logjitstikë & Furnizim
Themelimi
1997
Vendndodhja
Prishtina