Instituti i Oftalmologjisë – Klinika Gjermane e Syrit

Prishtina

Rreth Instituti i Oftalmologjisë – Klinika Gjermane e Syrit

2005
Themelimi i Klinikës Gjermane të Syrit – Prishtinë,
Operacioni i parë lasik me LadarWave 4000,
Operacioni i retinës me 20G

2007

Aplikimi intravitreal – Avastin,
Implantimi i thjerrzve premium: Multifokale, Torike, Cache, ICL

2008
Operactioni i retinës me 25G,
Canaloplasty (asistuar me itrack dhe glaukolight)

2009
Operacioni antiglaukomatoz tek katarakta kongjenitale: trabekulotomi e asistuar me kateter

2010
Trajtimi i keratokonusit me Riboflavine + UVX

2012
Themelimi i Klinikës Gjermane të Syrit – Tiranë,
Operacioni i parë lasik me WaveLight EX 500

2013
Aplikimi intravitreal i substancës Ozurdex,
Transplanti i kornesë – Keratoplastika

2015
DEmed – KGJS – Qendër referente për kirurgji refraktive e ALCON, për Europën Juglindore,
10 vjet të Klinikës Gjermane të Syrit – Prishtinë

2016
Fillohet me procedurat e operimit pa skalpel, femto-lasik dhe femto-katarakt, të vetmit në regjion.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Instituti i Oftalmologjisë – Klinika Gjermane e Syrit

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Shëndetësi & Mjekësi
Themelimi
2005
Telefoni
045 338 588 045 338**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina