Instituti për Studime Politike të Prishtinës

Prishtina

Rreth Instituti për Studime Politike të Prishtinës

Instituti për Studime Politike të Prishtinës (PIPS), është një OJQ me seli në Prishtinë, Kosovë. Është themeluar në vitin 2004.
Instituti për Studime Politike të Prishtinës (PIPS) është një organizatë joqeveritare e cila është me seli në Prishtinë dhe e themeluar në vitin 2004. PIPS është e fokusuar në ofrimin e edukimit politik për aktivistët dhe liderët politikë aspirantë, rrjetëzimin brenda Kosovës dhe liderëve rajonalë. PIPS është gjithashtu i fokusuar gjerësisht në kërkime me cilësi të lartë dhe botim të analizave të politikave.
Vitet e fundit, PIPS ka zhvilluar një sërë programesh dhe projektesh ndër të cilat më i spikaturi është programi Shkolla e Politikës. Për më tepër, Instituti i Prishtinës ka bashkëpunuar me shumë OJQ në Kosovë për të avokuar promovimin e të drejtave të njeriut, qeverisjen e mirë, luftën kundër korrupsionit dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Instituti për Studime Politike të Prishtinës

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
OJQ & Shërbime Sociale
Themelimi
2004
Telefoni
038 224 577 038 224**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina