itbm Group

Fushë Kosovë

Rreth itbm Group

ITBM është një kompani e larmishme e menaxhimit të programeve që ofron shërbime mbështetëse për klientët qeveritarë dhe komercialë në Evropë, Afrikë dhe Lindjen e Mesme.

E organizuar në disa njësi biznesi, me aftësinë për të mobilizuar me shpejtësi fuqinë punëtore dhe asetet e infrastrukturës, ajo ofron shërbime kritike për misionin dhe mbështetjen e jetës për klientët e saj në çdo pjesë të botës në një mjedis armiqësor, luftarak dhe pas luftës.

Vlerat tona themelore:

Integriteti -ne ruajmë reputacionin tonë për integritetin në treg dhe ofrojmë një mjedis pune etik për të gjithë punonjësit tanë. Ne bëjmë gjënë e duhur sa herë që përballemi me një vendim të vështirë.

Vizioni ynë është të jemi një nga ofruesit më të besueshëm dhe më të besueshëm të shërbimeve dhe mallrave që sigurojnë përfundimin me sukses të çdo projekti që na është besuar nga klienti ynë, pavarësisht nga madhësia dhe buxheti i tij.

Siguria – një ofrues kryesor në industri e zgjidhjeve teknike dhe menaxheriale me vlerë të lartë, ne jemi të vendosur fort për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm në të gjitha zyrat tona dhe në secilin prej projekteve tona.

Cilësia -ne jemi të përkushtuar të ofrojmë shërbime dhe produkte me cilësi të lartë. Ne plotësojmë kërkesat e pranuara reciprokisht për herë të parë dhe përpiqemi për përmirësimin e vazhdueshëm të proceseve tona të punës.

Inovacioni – nëpërmjet proceseve krijuese dhe zgjidhjeve unike, ne ofrojmë vlerë të pakrahasueshme për klientët tanë. Ne nxisim mjedise kreative pune ku gjithmonë sfidojmë veten për të përmirësuar proceset dhe procedurat tona.

Diversiteti – ne ndjekim diversitetin në fuqinë tonë punëtore dhe shfrytëzojmë diversitetin përmes përfshirjes së punonjësve, duke i fuqizuar ata të formësojnë të ardhmen e korporatës përmes bashkëpunimit dhe inovacionit.

Galeria e fotove

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga itbm Group

Nuk ka punë të disponueshme.

Telefoni
+383 49 223 046 +383 49 223**** Shfaq
Vendndodhja
Fushë Kosovë