ITTE

Rreth ITTE

Itte është një kompani e zhvillimit të softuerit, telekomunikacionit dhe edukimit që ofron shumë shërbime të rëndësishme që sot përfaqësohen si disa nga nevojat më të rëndësishme për shoqërinë tonë. Qëllimi i Itte është krijimi i një e-projekti të ri bazë për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Që atëherë Itte është rritur me hapa të mëdhenj dhe ka një kuptim të thellë të rajonit dhe ka shërbyer gjithashtu për shumicën e agjencive qeveritare dhe kompanive të sektorit privat. Në kompaninë globale të konsulencës dhe produkteve të IT-së në rritje të shpejtë, ne ofrojmë zgjidhje të përballueshme të mundësuara nga standarde të rrepta të cilësisë që i ndihmojnë klientët të arrijnë dhe të mbajnë një avantazh të fortë konkurrues, ndërkohë që ofrojnë kursime të konsiderueshme deri në fund.

Itte ka ekspertizë të thellë në domenin në aplikacionet e Internetit/Intranetit që ka punuar në aplikacione dhe produkte kryesore për klientët kryesorë.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga ITTE

Nuk ka punë të disponueshme.