Klinika Empatia

Prishtina

Rreth Klinika Empatia

Shërbimet në kuadër të klinikës “Empatia” i ofrojnë mbi 20 psikologë, psikiatër, logopedë dhe profesionistë të tjerë të shëndetit, që kanë një karrierë të dëshmuar apo të ardhme premtuese. Qasjet e reja terapeutike të përcjella edhe me hulumtimin e aplikuar në terapi janë model unik i intervenimit. Trajnimi i vazhdueshëm profesional për rritjen dhe zhvillimin e stafit dhe shkëmbimi i përvojave janë një tjetër vlerë e shtuar, që kulmojnë me supervizionin profesional të ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar. Në një ambient të dizajnuar me kujdes, që përcjell ngrohtësi, garanton konfidencialitet të plotë dhe mundëson zhvillimin e empatisë, ofron të gjitha shërbimet.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Klinika Empatia

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Shëndetësi & Mjekësi
Telefoni
+383 49 132 415 +383 49 132**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina