Koci & Vokshi

Prishtina

Rreth Koci & Vokshi

“Koci & Vokshi” është Shoqëri e Avokatëve që ofron një gamë të gjerë të shërbimeve juridike shumë klientëve vendorë dhe të huaj, veçanërisht në fushën tregtare, komerciale, tatimore, të drejtën e punës si dhe në fushën penale.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Koci & Vokshi

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Ligjore & Jurdik
Vendndodhja
Prishtina