Libraria Albas

Prishtina

Rreth Libraria Albas

Shtëpia botuese ALBAS është themeluar në vitin 2000. Që në fillimet e saj ALBAS ka pasur dhe vazhdon të ketë si drejtor botimet shkollore. Me seli në Tiranë, Tetovë, Prishtinë dhe Preshevë, ALBAS-i jo vetëm e afron tekstin anglisht me studentët e zonave të ndryshme gjeografike, por edhe e përgatit atë sipas kërkesave të veçanta të sistemeve arsimore në këto vende.

ALBAS-i e drejtoi potencialin e tij për botimin e teksteve shkollore fillimisht në Maqedoni (2001), Kosovë (2004), dhe më vonë, me fillimin e reformës së Altertekst-it në Shqipëri (2005 e në vazhdim), ku funksionon një numër i madh tekstesh shkollore, dhe vitet e fundit. në Preshevë, të cilat miratohen nga Ministria e Arsimit linjat e teksteve të gjuhës shqipe dhe librave të historisë. Për tema të rëndësishme kombëtare, si gjuha shqipe dhe historia shqiptare, ALBAS ka bashkëpunuar dhe bashkëpunon me grupet e punës, ku përfshihen autorë të njohur që kanë marrë pjesë në këto fusha, në mënyrë që këto tekste të kenë një frymë si shqipe të hapur mbarëkombëtare.

Një nga projektet më të mëdha të ALBAS-it (i pari i inauguruar panairi i librit në Tiranë (nëntor 2009) dhe në Prishtinë (mars 2010) është përgatitja e paketës “Abetarja mbarëkombëtare” e hartuar nga një ekip specialistësh që punon me didaktë gjuhëtarësh nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova. një paketë që është realizuar më së shumti deri më tani për mësimin e gjuhës amtare.Kjo paketë përdoret nga shumë mësimdhënës në Maqedoni, Kosovë, Preshevë dhe është e mirëseardhur në diasporë.

Një projekt i Albas viteve të fundit është një projekt prioritar “Botime për parashkollor”. Ky projekt filloi në vitin 2008 me publikimin e paketave të ndryshme mësimore që përmbushin objektivat e kurrikulës për fëmijët e kësaj moshe. Në këtë projekt ALBAS po bashkëpunon me disa shtëpi botuese perëndimore për të sjellë seri për fëmijë të vegjël që lidhen me temën aktuale: Mbrojtja e planetit; Le të jemi të sinqertë; sjelljet më të mira etj., ose libra dhe të tjera artistike e shkencore.

Një tjetër projekt në vazhdim dhe i plotësuar me një numër të konsiderueshëm titujsh, është botimi i teksteve universitare; libra psikologjikë, të trilluar dhe shkencorë.

Vitet e fundit, ALBAS ka shtuar numrin e titujve që vijnë si bashkëpunim me botues nga vende të ndryshme, si Spanja, Franca, Italia, Gjermania, Kroacia, Anglia, Rusia, Amerika etj.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Libraria Albas

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Gazetari, Shtyp & Media
Themelimi
2000
Telefoni
045 999 750 045 999**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina