LuxDev

Prishtina

Rreth LuxDev

Duke i shërbyer bashkëpunimit zhvillimor për më shumë se 40 vjet, LuxDev është, pa dyshim, një shtyllë operative e sistemit të bashkëpunimit dypalësh të Luksemburgut.

Misioni i saj konsiston në pjesëmarrjen aktive në zbatimin e politikës së bashkëpunimit për zhvillim të qeverisë së Luksemburgut, e cila në thelb synon zhdukjen e varfërisë si dhe zhvillimin e qëndrueshëm, në aspektet e saj sociale, ekonomike dhe mjedisore. Për të arritur këto objektiva brenda kuadrit të zhvillimit global, Luksemburgu i kushton çdo vit 1% të të ardhurave kombëtare bruto për Asistencën për Zhvillimin Publik.

Nëse vëllimi i përgjithshëm i ndërhyrjeve ka mbetur i qëndrueshëm në vitet e fundit, ndërhyrjet e Bashkëpunimit të Luksemburgut janë kryer përmes kornizave gjithnjë e më komplekse të partneritetit. Gjithashtu, për të vazhduar t’i përgjigjet sa më mirë sfidave të Bashkëpunimit për Zhvillim, LuxDev ka bashkuar mekanizma të ndryshëm që e lejojnë atë të mbetet e lidhur me evolucionin e sektorit.

Në terren, puna e LuxDev synon të forcojë pronësinë e zhvillimit të tyre nga vendet partnere, domethënë kapacitetin e tyre për të ushtruar kontroll real mbi politikat e tyre dhe strategjitë e tyre të zhvillimit. Prandaj, LuxDev synon, në çdo ndërhyrje të tij, të zhvillojë kapacitetet e aktorëve me të cilët bashkëpunon dhe të veprojë si një partner i besueshëm dhe i njohur. Për këtë qëllim, LuxDev kërkon të zotërojë dhe adoptojë qasje bashkëpunimi që janë në përputhje me parimet e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe që janë në përputhje me mandatet që i janë besuar nga Drejtoria e Bashkëpunimit për Zhvillim të Ministrisë së Jashtme dhe Çështjeve Evropiane të Luksemburgut.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga LuxDev

Nuk ka punë të disponueshme.

Vendndodhja
Prishtina