Medica Gjakova

Gjakovë

Rreth Medica Gjakova

Medica Gjakova, është organizatë joqeveritare, jofitimprurese që ka për qëllim përmirsimin e shëndetit mendor dhe fizik të grave të mbijetuara të dhunes në baza gjinore gjatë luftes në Kosovë, si dhe integrimin e tyre në të gjitha aspektet e jetës shoqërore. Kjo synohet të arrihet perms qasjes multidisciplinare duke ofruarshërbimepsikosociale, gjinekologjike, këshillime juridike dhe fuqizimin ekonomik, si dhe me aktivitete avokimi për të ndikuar në politikat për përmirsimin e statusit të këtyre grave në nivel local dhe nacional.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Medica Gjakova

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
OJQ & Shërbime Sociale
Telefoni
+381 0390 326 812 +381 0390 326**** Shfaq
Vendndodhja
Gjakovë