MODIUM LLC

Prishtina

Rreth MODIUM LLC

MODIUM është një praktikë arkitekturore që krijon ndërtesa në shkallë të ndryshme, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ne jemi një ekip bashkëpunues i arkitektëve, novatorëve dhe dizajnerëve të brendshëm me seli në Prishtinë – Kosovë, Tiranë – Shqipëri, Shkup – Maqedonia e Veriut dhe Gjenevë – Zvicër.

Duke kuptuar se hapësira është një dimension shpirtëror i arkitekturës, thelbi i praktikës sonë të projektimit fokusohet në bashkimin e proceseve krijuese dhe të integruara të projektimit duke përdorur një aplikim inteligjent të teknikave të ndërtimit.

Nëpërmjet artikulimeve të ndryshme hapësinore, duke përfituar nga potenciali i formës dhe kohës, dizajnet tona përmirësojnë përvojën dhe cilësinë e jetës së banorëve të tyre.

Duke qenë një kontribues në një kontekst më të gjerë se si ndikohet përvoja njerëzore nga hapësira përreth, propozimi ynë me vlerë është të zhvillojmë sisteme ndërtimi me një përshtatshmëri për të pasuruar dhe ngritur energjinë e ndërveprimit dhe lidhjes njerëzore.

Portofoli ynë është shumë i larmishëm dhe që nga viti 2007 ne kemi qenë të privilegjuar të shërbejmë në sektorë të ndryshëm arkitekturorë duke përfshirë rezidenciale, komerciale, arsimore dhe dizajn të brendshëm.

Me mbipopullim dhe burime jo të rinovueshme, aktualisht puna jonë është e fokusuar kryesisht në dizajnin modular për të ofruar zgjidhje arkitekturore inovative për kërkesat dhe çështjet urgjente të kohës sonë.

Duke qenë një kontribues në një kontekst më të gjerë se si ndikohet përvoja njerëzore nga hapësira përreth, propozimi ynë me vlerë është të zhvillojmë sisteme ndërtimi me një përshtatshmëri për të pasuruar dhe ngritur energjinë e ndërveprimit dhe lidhjes njerëzore.

Portofoli ynë është shumë i larmishëm dhe që nga viti 2007 ne kemi qenë të privilegjuar të shërbejmë në sektorë të ndryshëm arkitekturorë duke përfshirë rezidenciale, komerciale, arsimore dhe dizajn të brendshëm.

Me mbipopullim dhe burime jo të rinovueshme, aktualisht puna jonë është e fokusuar kryesisht në dizajnin modular për të ofruar zgjidhje arkitekturore inovative për kërkesat dhe çështjet urgjente të kohës sonë.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga MODIUM LLC

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Arkitekturë & Inxhinieri
Telefoni
048 277 774 048 277**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina