Moneta Kosova

Prishtina

Rreth Moneta Kosova

Moneta është institucion financiar jobankar (IFJB), kompani lidere në Kosovë me seli në Prishtinë, e specializuar në ofrimin e shërbimeve financiare.
E licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës dhe MoneyGram International, Moneta ofron shërbimet e transferit të parave, shërbimin e pagesave nëpërmjet rrjetit të saj të agjentëve, anembanë Kosovës.
Moneta është ndërtuar në politika dhe procedura efektive dhe operon me një personel profesional.
Bordi i drejtorëve dhe ekipi udhëheqës përbëhet nga një personel i përkushtuar dhe profesionist dhe kjo ështe ajo që e dallon Moneta-n në ofrimin e shërbimit më kualitativ me përkushtim të lartë ndaj klientëve tanë.
Moneta gjithashtu operon në Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Mal të Zi.
Sot, Moneta MoneyGram shërben me miliona njerëz anembanë botës.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Moneta Kosova

Human Resources Officer
Prishtina
Kohë e plotë (Full Time)
Burimet Njerëzore
20 Shtator, 2023
I vlefshëm deri më: 4 October, 2023
Industria
Shërbime Bankare dhe Financiare
Telefoni
044 602 102 044 602**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina