OSA TERMOSISTEM

Rahovec

Rreth OSA TERMOSISTEM

“OSA-TERMOSISTEM”, themeluar më 1987, i privatizuar më 2003, i specializuar për prodhimin e këmbyesve dhe pajisjeve termo-teknike në lëmitë:  ftohje-ngrohje dhe ventilim.
Rezultatet mbështeten në skemën organizative që përbëhet prej:
1.  Sektorit të konstruktimeve dhe të projektimeve,
2. Sektorit të prodhimit të këmbyesve dhe të pajisjeve termo-teknike, dhe sektori i servisimit.
Sektori i konstruktimeve është thelbi dhe nyje lidhëse: projektim-konstruktim dhe prodhim.
Rezultatet evidente në një varg të tërë të prodhimeve standarde të cilët në saje të veçorive që kanë gjetur vend në një treg pavarësisht prej konkurrencës së prodhuesve me renome botërore.
Përveç cilësisë stabile prodhimet tona kanë dizajn bashkëkohor, çmime të pranueshme dhe afate të shkurta të liferimit.
“Osa-Termosistem”, për të gjitha prodhimet ka licencë dhe ateste.

Progami themelorë dhe pajisjet teknologjike janë bazë e suksesit tonë. Vargu i gjatë i prodhimeve cilësore janë rezultate të punës sonë dhe të pajisjeve më bashkëkohore. Njohuritë dhe përvojat e punëtorëve të prodhimit janë bazë e suksesit shumëvjeçar në ruajtjen e nivelit të cilësisë së prodhimeve.
Për të gjitha prodhimet tona është i siguruar servisimi në afat dhe jashtë afatit garantues. Serviserët janë të aftësuar me pajisje më moderne që sigurojnë punën normale dhe pastërtinë e ambientit.
PROGRAMI PRODHUES
Këmbyes lamerik Cu-Al, për nevoja të klimatizimit, ngrohjes, ftohjes dhe të teknikës alternative të këmbimit të energjisë,
Kaloriferë, me ujë dhe me avull,
Vitrina ftohëse vertikale dhe horizontale, për markete dhe shitore,
Pajisje termo-teknike për nevojat e gastronomisë,
Komora të ftohjes,
Komora për nevoja të agrobiznesit.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga OSA TERMOSISTEM

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Produkt & Shërbim
Telefoni
044 119 710 044 119**** Shfaq
Vendndodhja
Rahovec