PEMA

Prishtina

Rreth PEMA

PEMA është organizatë jo-qeveritare e cila ofron shërbime psikosociale me qëllim për të krijuar një mjedis sa më mbështetës për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të cenueshëm. Organizata vepron përmes katër qendrave të kujdesit ditor në katër komuna të Kosovës (Ferizaj, Gjilan, Pejë dhe Prizren) për të ofruar shërbime sa më të qasshme për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga PEMA

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
OJQ & Shërbime Sociale
Vendndodhja
Prishtina