Pro Finance Home

Prishtina

Rreth Pro Finance Home

“Pro Finance Home” Sh..a është Institucion financiar jo-bankar në Kosovë i cili është i themeluar me kapital privat, ofron produkte dhe shërbime financiare. “Pro Finance Home” Sh.a. është licencuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe punën ka filluar më 10 Gusht 2018. Ne jemi zotuar dhe synojmë që të sigurojmë që klientët tanë të pranojnë shërbime financiare dhe atyre të ju sherbejmë në tërë territorin e Kosovës duke iu ofruar një gamë në rritje të produkteve në mënyrë që ti përmbushim nevojat dhe kërkesat e tyre, pa dallim përkatësie racore, etnike, fetare, politike, etj. Ne nxisim shtrirjen tonë kapitale përmes investimeve direkte dhe preferenciale të qytetarëve dhe bizneseve.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Pro Finance Home

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Shërbime Bankare dhe Financiare
Telefoni
046 111 350 046 111**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina