Sante Plus Hospital

Prishtina

Rreth Sante Plus Hospital

Sante Plus Hospital Group është një grup shëndetësor, përbëhet nga 5 spitale të vendosura në Turqi, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Kosovë. Të gjitha spitalet në grupin tonë janë spitalet “Mjekësia e Përgjithshme”, duke dhënë 15 degë të ndryshme të mjekësisë. Gjithashtu si grup kemi qendra mjekësore në 12 shtete të ndryshme në Ballkan, Lindjen e Mesme dhe vendet e EuroAsisë.

Me standardet evropiane dhe pajisjet teknologjike, Sante Plus Group në Turqi dhe vendet e Ballkanit operon me bazën e filozofisë së menaxhimit “ofrimi i të gjitha shërbimeve shëndetësore, pa bërë lëshime nga etika mjekësore, duke respektuar të drejtat e pacientëve, duke krijuar teknologji të përparuar shëndetësore, me shtretër dhe lehtësira, duke iu afruar Stambollit dhe shoqërisë me konceptin e menaxhimit të spitalit të grupit “A” në të gjitha shërbimet shëndetësore”

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Sante Plus Hospital

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Shëndetësi & Mjekësi
Telefoni
049 136 700 049 136**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina