Security Code

Prishtina

Rreth Security Code

PËR NE

Kompania e Sigurimit “Security Code” Sh.p.k është themeluar në vitin 2008 Si një nder kompanitë me cilësore në Kosove që operon me shërbimet e sigurimeve private ne Kosove.
Nëse shqetësimet tuaja të sigurisë janë lokale apo më gjerë, ne ofrojmë zgjidhje të përshtatura për të gjitha nevojat tuaja në të gjitha situatat emergjente.
Në mënyrë që të përmbushim misionin tonë, ne kemi caktuar personel të kualifikuar posaçërisht menaxherial për të mbajtur krah për krah zhvillimet e teknologjisë brenda industrisë së sigurisë fizike dhe elektronike .
Kompania Security Code prej vitesh ka sjelle ne Kosovë vlerat me te mira ne fushën e shërbimeve te sigurisë. Kjo ka ardhur si rezultat i investimeve te mëdha ne infrastrukture, teknologji dhe burime njerëzore. Përzgjedhja e personelit te drejtimit përben një prej prioriteteve tona kryesore.

MISIONI

Të mbrojmë jetën dhe pronën e klientëve dhe të shërbejmë në përputhje me legjislacionin ne fuqi brenda industrisë sonë duke përfituar nga avancimet shkencore,të cilat do të na ndihmojnë të kemi sukses në këtë përpjekje.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Security Code

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Siguri
Themelimi
2008
Telefoni
+38138551941 +3813855**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina