Segment Kosova

Prishtina

Rreth Segment Kosova

Segment vjen me një sfond të gjatë në fushën e shpërndarjes së makinerive të ndërtimit dhe asfaltit dhe filloi aktivitetin e tij në Shqipëri në segmentin që operon në vitin 2005. Kompania e vetme Tashme që mbulon një gamë të gjerë makinerish ndërtimi në këtë fushë. Hapësira e ndarë për zyrat tregtare me sipërfaqe 150 m2, magazina e pjesëve të këmbimit me sipërfaqe 750 m2 dhe shërbimi me një ambient 400 m2. Kompania zotëron gjithashtu dy makina që janë të pajisura me mjetet e nevojshme për të kryer shërbime jashtë ambienteve të shërbimit. Segmenti është i fokusuar në furnizimin e një sërë produktesh teknike, makinerish dhe shërbimesh në sektorin e ndërtimit, për kamionë dhe amortizues, asfalt dhe ndërtim rrugësh, miniera dhe gurore, makineri tokësore, vinça të ndryshëm dhe riciklimin e pajisjeve. Në secilin sektor të sipërpërmendur, përveç të lartë cilësi dhe lojëra me emër në botë, mbështetje në çdo moment, në çdo pjesë të vendit dhe shërbime pas shitjes kompania ofron gjithashtu një gamë të plotë të pjesëve të këmbimit.

Shoqëria operon në import-eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të makinerive dhe pajisjeve të përdorura për ndërtim, ndërmarrje industriale, punime të ndryshme teknike apo infrastrukturë si dhe me shumicë dhe pakicë, import-eksport të pjesëve të çdo lloji të këtyre makinerive apo materiale të tjera të përdorura në zonat përkatëse të specifikuara më sipër. Montimi dhe instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e makinerive të përdorura për punimet e ndërtimit dhe kryerja e shërbimeve të ndryshme inxhinieri mekanike të çdo lloji të përdorura në aktivitetet përkatëse të përcaktuara në paragrafin e mësipërm të këtij objekti. Kompania Segment ofron aditivë për prodhimin e asfaltit, asfaltit me gnjyre, shitje aditivësh ngjitës etj. Për makineritë, pajisjet dhe pjesët e këmbimit të këtyre makinerive të zbatimit, shoqëria mund të kryejë rolin e brokerit ose tregtarit, për të hapur zyra përfaqësuese brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Segment Kosova

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Produkt & Shërbim
Vendndodhja
Prishtina