Solid Group Shpk

Vushtrri

Rreth Solid Group Shpk

Për ne

Ndërmarrja tregtare private “SOLID” operon me një ambient të madh punues, me një staf mbi 40 punëtorë, me një potencial të lartë ekonomik, e cila falë përkushtimit, profesionalizmit dhe kapaciteteve tejet të larta punuese, korrektësisë dhe cmimeve konkurrente ka arritur të ngritet në piedestalin e një lideri në fushëveprimtarinë e saj. Vetë ngritja e firmës vit pas viti tregon se firma është administruar me seriozitet të lartë, krijimi i besimit tek partnerët dhe bashkëpunëtorët tregon se kemi kaluar trendet lokale të menaxhimit. Pervoja shumëvjeçare është shtylla e aftësisë sonë. Dalja në tregun e brendshëm në nivelet e duhura krijon premisa për një zgjerim të mëtejshëm në tregjet europiane.

Historiku

Solid Group SH.P.K fillimisht si biznes i vogël i themeluar në Vushtrri që nga viti 1989,nga kryesuesi Gynen Hanxhiu, tani me seli në Magjistralen Prishtinë – Shkup, km i 7-të, shtrin aktivitetin e saj në lëminë e përpunimit të llamarinës, në sfera të ndryshme të ndërtimit si dhe teknikë të bardhë.

Ndërmarja tregtare private “SOLID” operon me një ambient të madh punues, me një staf mbi 50 punëtorë, me një potencial të lartë ekonomi, e cila falë përkushtimit,profesionalizimit dhe kapaciteteve tejet të larta punuese, korrektsisë dhe cmimeve konkurrente ka arritur të ngritet në piedestalin e një lideri në fushëveprimtarin e saj.

Vetë ngritja e firmës vit pas viti tregon se firma është administratuar me seriozitet të lartë, krijim i besimit tek partnerët dhe bashkëpunëtorët tregon se kemi kaluar trendet lokale të menaxhimit. Përvoja shumëvjecare ështe shtylla e aftësisë sonë.
Dalja në tregun e brendshëm në nivelet e duhura krijon premisa për një zgjerim të mëtejshëm në tregjet europiane.

Kualitet

Konsumatorët zgjedhin më te mirën për veten e tyre dhe vetë arsyja e rritjes tonë të vazhdueshme tregon se jemi shumë fleksibil në të gjitha fushat. Jemi gjithnjë konkurrent me atë që ofrojnë, duke filluar nga cilësia e shërbimeve si dhe liferimi deri te konsumatori.
Krijojme lakime të gjitha llojeve prej llamarinës së plastifikuar dhe të zinkuar, të dimensioneve të ndryshme.
Solid-i ka arritur të krijojë një kryqëzim prefekt mes teknologjisë së fundit dhe eksperiencës së krijuar ndër vite në përpunimin e llamarinës. Ndër prioritetet e saj vazhdon të mbetet investimi në teknologji të sofistikuar dhe bashkohore.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Solid Group Shpk

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Blerje & Shitje
Themelimi
1989
Telefoni
044 826 208 044 826**** Shfaq
Vendndodhja
Vushtrri