Soltech

Prishtina

Rreth Soltech

Kompania e specializuar në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve të ndërlidhura në industrinë e “micro-mobility” dhe pajisjeve të tjera elektronike “smart” dhe atyre të amvisërisë.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Soltech

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Produkt & Shërbim
Vendndodhja
Prishtina