SOS

Prishtina

Rreth SOS

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar. Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë vepron që nga viti 1999 dhe tashmë është përkujdesur për mbi 1000 fëmijë të braktisur dhe nevojtarë. Burim kryesor i financimit të SOS Fshatrave të Fëmijëve janë donacionet, sponzorimet, donacionet në mallra si dhe shërbimet tjera nga i gjithë vendi.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga SOS

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
OJQ & Shërbime Sociale
Vendndodhja
Prishtina