SPEED POSTA

Fushë Kosovë

Rreth SPEED POSTA

Kompania Postare: E ushtron aktivitetin e tij sipas legjislacionit në fuqi. Në ushtrim të këtij aktivitetit, Kompania Postare posedon të gjitha lejet dhe licensat të cilat bazuar në legjislacionin në Kosove janë të detyrueshme.

Postë e Shpejtë licensuar nga ARKEP.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga SPEED POSTA

Postier
Lipjan
Kohë e plotë (Full Time)
Automobilistikë & Transport
7 Shtator, 2023
I vlefshëm deri më: 7 October, 2023
Industria
Automobilistikë & Transport
Telefoni
045 488 883 045 488**** Shfaq
Vendndodhja
Fushë Kosovë