Termokos

Prishtina

Rreth Termokos

Termokos është themeluar në vitin 1970, si kompani e ngrohjes qendrore.
Më 1974 Termokos iu bashkua Ndërrmarjes Publike Banesore në Prishtinë.
Më 1978 ajo u nda nga Ndërrmarrja (BVI) banesore dhe ka filluar operimin si kompani e pavarur e ngrohjes, por nën mbikëqyrjen e Komunës së Prishtinës.
Para Nëntorit 2001, Departamenti i Shërbimeve Publike të UNMIK-ut ka qenë i ngarkuar me mbikëqyrjen e Termokosit.
Më vonë është themeluar Agjensioni Kosovar i Mirëbesimit (AKM) brenda autorizimeve të rezervuara të UNMIKU-ut, në kuadër të cilit ka vepruar Departamenti për mbikëqyrjen e ndërrmarjeve publike, në mesin e të cilave bënte pjesë edhe Termokosi. Përveç detyrave tjera, AKM ka pasur mbikëqyrjen komplete mbi veprimtarinë e Termokosit duke përfshirë edhe procedurat e prokurimit për furnizimin e lëndës djegëse si dhe donacionet.
Nga viti 2006 është korporatizuar dhe nga atëherë vepron si kompani publike në N.P. Termokos Sh.A.
Nga qershori i vitit 2008 është nën mbikëqyrjen e Komunës së Prishtinës.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Termokos

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Energji & Shërbimet Komunale
Themelimi
1970
Telefoni
038 543 210 038 543**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina