The British School of Kosova

Fushë Kosovë

Rreth The British School of Kosova

Rreth Nesh
Institucioni edukativo-arsimor “The British School of Kosova” ofron dhe siguron arsimim bashkëkohor dhe shumë cilësor për të gjitha nivelet e shkollimit, pra nga niveli parashkollor e deri në fund të atij të mesëm të lartë (gjimnaz) me drejtimet: shkenca natyrore dhe shkenca shoqërore dhe me mundësi zgjedhjeje në klasa kombëtare apo ndërkombëtare. Ne motivohemi dhe nxitemi nga një filozofi unifikuese dhe ambicioze për nxënësit tanë, për punonjësit tanë dhe gjithë komunitetin. Besojmë se nuk ka kufij në arritshmërinë e nxënësve tanë, prandaj mbështesim çdo fëmijë që të ketë sukses në aspektin akademik, social dhe atë personal.

Ne ofrojmë:
Kultura e shkollës sonë ndërtohet mbi një përkushtim të madh dhe rezonues të të nxënit. Programi akademik i shkollës ”The British School of Kosova” ndërton aftësitë themelore të të menduarit kritik dhe është i strukturuar për të ndihmuar nxënësit që të zbulojnë mënyra optimale për t’i shprehur potencialet e veta, pra për të shkëlqyer. Shkolla jonë është e përkushtuar për t’iu përgjigjur imagjinatës së nxënësve tanë në mënyrë që ata të zbulojnë talentet e tyre unike dhe të rriten në mënyra të ndryshme. Ne i kushtojmë vëmendje çdo fëmije duke krijojmë një mjedis, ku secili nxënës mund të lulëzojë si një individ dhe si anëtar me vlerë i shoqërisë.

Vizioni
“The British School of Kosova’’ është shkollë jo-publike që ofron standardet më të larta të arsimit në të gjitha nivelet parauniversitare dhe është e përkushtuar që të arrijë më të mirën e mundshme për krijimin e kushteve sa më të mira për mësimdhënie dhe mësimnxënie efektive dhe të suksesshme.

Misioni

Si shkolla me kushtet më bashkëkohore në Kosovë, mision ka që të ofrojë arsim parauniversitar të një cilësie të lartë për të gjithë nxënësit dhe të kultivojë standardet më të larta morale e etike. Në mënyrë të vazhdueshme, shkolla përkushtohet që të krijojë ambient të ngrohtë akademik në mënyrë që nxënësit të ndjehen si në shtëpinë e tyre.
Gjithashtu, mision i shkollës është edhe krijimi i një ambienti intelektual, shoqëror, rekreativ dhe shpirtëror në të cilin nxënësit do të kenë mundësi që t’i realizojnë plotësisht potencialet e tyre në çdo aspekt zhvillimor. Nxënësit do të inkurajohen vazhdimisht që ta shprehin talentin dhe intelektin e tyre.
Përveç kësaj, ”The British School of Kosova’’ ofron arsimim të balancuar në mënyrë që nxënësit të përgatiten për shkollim të vazhdueshëm dhe të jenë plotësisht të përgatitur dhe të pjekur për botën akademike dhe tregun e punës.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga The British School of Kosova

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Edukim & Trajnim
Telefoni
048 999 170 048 999**** Shfaq
Vendndodhja
Fushë Kosovë