Trainkos

Fushë Kosovë

Rreth Trainkos

Vizioni

Hekurudhat e Kosovës -Trainkos Sh.A., kompani e orientuar kah tregu që do të ofrojë shërbime të transportit të mallrave dhe udhëtarëve në mënyrë konkurruese, të sigurt, ekonomike dhe miqësore me mjedisin.

Misioni

Gatishmëri e përhershme në plotësimin e kërkesave të klientëve dhe shfrytëzuesve tjerë të shërbimeve duke aplikuar teknologji të standardizuara me punonjës të trajnuar dhe motivuar.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Trainkos

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Energji & Shërbimet Komunale
Telefoni
038 534 837 038 534**** Shfaq
Vendndodhja
Fushë Kosovë