Valoni Company

Prishtina

Rreth Valoni Company

“Valoni Company” është kompani me reputacion të lartë dhe njihet për korrektësinë dhe seriozitetin. Ndërtimet e realizuara nga kompania jonë kanë vlerësime të larta nga klientët dhe nga bashkëpunëtorët tjerë.

“Valoni Company” është e përkushtuar dhe ka qëllim e synim që të ruaj besueshmërinë e klientëve, me anë të angazhimit të stafit profesional, me anë të bashkëpunimit të suksesshëm më partnerët e saj dhe me anë të ofrimit të shërbimeve sipas pritjeve të klientëve.

“Valoni Company” që nga koha e themelimit e deri më tani ka realizuar rreth 7 projekte të medha ëndërtimit të lartë në kryeqytet dhe të ndërtimit të lartë dhe të ulët në komuna tjera më të vogla.

“Valoni Company” aktualisht është në ndërtim e sipër të 25 banesave kolektive në 5 komuna të mëdha në Republikën e Kosovës, në Prishtinë, Gjilan, Pejë dhe Suharekë, dhe është duke i arritur objektivat me anë të angazhimit të rreth 56 profesionistëve të fushave të ndryshme dhe ka një rrjet të gjerë të partnerëve me rreth 150 kompani tjera vendore.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Valoni Company

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Patundshmëri & Menaxhim Prone
Telefoni
044 235 615 044 235**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina