Virtues Lending

Prishtina

Rreth Virtues Lending

Virtus Lending LLC e njohur më herët si Mogo Shpk, është licensuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës si Institucion Financiar Jo-bankar (IFJB) përmes vendimit për regjistrim:13 — 07/2019 i datës 28.03.2019. Virtus Lending LLC zotërohet me 100 % të aksioneve nga Virtus Invesco Partners LLC. Virtus Invesco Partners LLC është themeluar në Prishtinë, Kosovë në vitin 2020, me fokus në aktivitetitn e udhëheqjes së ndërmarrjeve dhe kompanive Holding. Kërkesa e larta për financimin e veturave të përdorura inkurajoi Virtus Lending LLC të zgjerojë operacionet e saj në vendet fqinje dhe të bëhet financuesi kryesore i veturave të përdorura. Operacionet aktuale përfshijnë Kosovën, me synim zgjerim Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Zhvillimi i suksesshëm i Virtus Lending LLC është si rezultat i një menaxhimi efikas të portofolit së kredisë, strukture së fuqishme të kapitalit dhe platforma të sofistikuar e IT-së. Zgjerimi i vazhdueshëm i biznesit është pjesë e strategjisë së Virtus Lending drejt vizionit për t’u bërë financuesi kryesore i veturave të përdorura me shtrirje gjeografike në tërë regjionin.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Virtues Lending

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Shërbime Bankare dhe Financiare
Telefoni
043 983 666 043 983**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina