Vitech Shpk

Prishtina

Rreth Vitech Shpk

“Vitech” ndër vite ka zhvilluar marrëdhënie të ngushta me një numër të madh specialistësh
laboratorët, kompanitë mjekësore, të shpëtimit dhe të prodhimit të reagimit.

Në këtë mënyrë ne jemi në gjendje për të ofruar një gamë të gjerë laboratorësh të ndryshëm, produkte mjekësore, pajisje ndihmëse mësimore, shpëtim dhe emergjente. Për më tepër, furnizimet tona përfshijnë të ndryshme paramjekësore dhe mjekësore pajisje, laborator mjeko-ligjor, produkte të specializuara për policinë, aksesorë spitalor, instrumente, aparate, reagjentë diagnostikues, kimikate etj.

Viti i ardhshëm në Kosovë do të jetë vit i investimeve të mëdha në kërkime analitike
laboratorët, pajisjet e zbatimit të ligjit, analizat e ushqimit, zhvillimi i bujqësisë, kujdesi shëndetësor
laboratorë dhe në përgjithësi në përmirësimin e bazave shkencore si dhe në shpëtim/emergjencë dhe
sigurinë prandaj do të mundohemi të shfrytëzojmë mundësinë dhe t’i inkorporojmë në tenderë të mëdhenj që do së shpejti do të organizohet në Kosovë.
Objektivi ynë kryesor është t’u ofrojmë institucioneve kosovare pajisje dhe produkte me cilësi të lartë si
në mënyrë sa më efikase.

Avantazhi kryesor i kompanisë sonë është stafi i mirëarsimuar dhe shumë i përkushtuar. Ndonje nga
klientët tanë do të shohin që stafi ynë i kushton vëmendje profesionale të gjitha projekteve – prandaj
përmes një angazhimi të vërtetë personal, kompania jonë arrin një nivel të lartë efikasiteti
dhe besueshmërinë. Ne kemi staf specifik për shitje dhe marketing, servisim, financim etj.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Vitech Shpk

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Shëndetësi & Mjekësi
Telefoni
044 151 321 044 151**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina