Kërkoni punë
11 Korrik, 2023

M.E. Display është një kompani e specializuar në shitjën e lëndëve të para dhe pajisjëve në industrinë e shtypit, si dhe furnizimin me materiale për reklamim përmes përfaqësive të brendëve të njohura botërore.

Për nëvojat e zyrës qëndrore në Çagllavicë-Lagjja Marigona, kompania ”M.E Display”, shpall konkurs për vende të lira pune për pozitat si në vijim:

POZITA: Shitës/e

Qëllimi i kësaj pozite është që i punësuari të bëjë shitje direkte,brenda showroom-it dhe të ketë përvojë bazë në shitjën e pajisjëve të ngjashme.

Përgjegjësitë

 • Të përfaqësojë kompaninë në mënyrë profesionale dhe pozitive
 • Të përpiloj faturat e daljes së mallit nga pika shitëse
 • Të verifikoj pagesat e blerësve për të cilët duhet të përpiloj fatura
 • Të përcjell faturat tek përsonat përgjegjës në kompani për evidentim në program
 • Të jetë thellësisht i informuar dhe i përditësuar me zgjedhjet , produktet dhe veçoritë e asortimantit të kompanisë
 • Të kontrolloj,raportoj dhe mbyll porositë e hapura
 • Të përpiloj raporte mbi punën e kryer me kërkesë të menaxherit
 • Shërbim dhe kujdes ndaj konsumatorit, prezentimi i produktëve për të drejtuar klientin drejt produktit më të përshtatshëm
 • Kujdesi për marrjën, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe rënditjen e produkteve sipas rregullorës së firmës
 • Evidentimi dhe përcjellja e kontratave me blerës kryesor
 • Operacionet e arkës dhe faturimi i rregullt drejt klientëve
 • Përcaktimi i mënyrës së pagesës dhe hulumtimi i aftësisë paguese të klientit
 • Prezantimi i të gjitha tiparëve të produkteve
 • Hulumtim i reputacionit të biznesit të blerësit gjatë shitjëve fillestare

Aftësitë dhe kualifikimet

 • Kandidatët duhet të kenë te paktën të kryer shkollimin e mesëm ,diploma universitare është një përparësi
 • Përparësi me përvojë pune dy vjecare të dëshmuar në sektorin e shitjes
 • Komunikativ/e dhe i besueshëm/e gjatë kontaktit me blerës
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter dhe e pakos Office
 • Njohje e softverit financiar për faturim
 • Mbron vlerat e kompanisë duke e mbajtur informacionin konfidencial

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cakura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV-in e tyre përmes email adrese elektronike apliko@medisplay.eu.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet do të ftohen në fazat e metëjshme të rekrutimit.

Niveli i punës
Asnjë Përvojë (No Experience), Niveli fillestar (Entry-Level)
Lloji i Punësimit
Kohë e plotë (Full Time)
Industria
Gazetari, Shtyp & Media
Telefoni
045 111 688 045 111**** Shfaq
Vendndodhja
Prizren