Kërkesa e kandidatit: Njohuri në Microsoft Windows.